Máy cạo vỏ sấu , máy trà sạch vỏ sấu tự động

2,500,000.00